ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΔΡ/ΚΩΝ

   

Στέλλα Μπεζεργιάννη

Δρ. Χημικός Μηχανικός

cv

 
 

 

Κύρια Ερευνήτρια

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
  Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ)
  Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ)
+30-2310-498315
+30-2310-498380
sbezerg@cperi.certh.gr
   

Σπουδές

 • Ph.D. στη Χημική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Lehigh University, PA, ΗΠΑ, 2001
 • Διπλωματούχος χημικός μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, 1995

Σταδιοδρομία

 • Κύρια ερευνήτρια, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ, 11/2009 – σήμερα
 • Εντεταλμένη ερευνήτρια, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ, 7/2006 – 10/2009
 • Συνεργαζόμενη ερευνήτρια, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ, 6/2005 – 6/2006
 • Senior engineer, ESSO Nederland BV, Rotterdam, NL, 5/2003-5/2005
 • Advanced engineer, ExxonMobil R&D, Fairfax, VA, USA, 3/2001-4/2003
 • Research assistant, Lehigh University, PA, USA, 6/1996-12/2000

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων
 • Ανάπτυξη μοντέλων διεργασιών υδρογονοπυρόλυσης
 • Αξιολόγηση καταλυτών υδρογονοαποθείωσης και υδρογονοπυρόλυσης
 • Ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων παρακολούθησης διεργασιών υδρογονοεπεξεργασίας
 • Ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης για μίγματα βιοντίζελ-ντίζελ σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ590-2005
 • Μελέτη μηχανισμών οξύτητας και πολυμερισμού βιοντίζελ FAME σε κινητήρες
 • Αξιολόγηση αειφορίας διεργασιών παραγωγής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ
 • Χρήση ηλιακού υδρογόνου για αύξηση αειφορίας βιοκαυσίμων που προέρχονται από καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία βιομάζας
 • Συντονισμός της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιοκαυσίμων

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διακρίσεις / Βραβεία

 • Διαγωνισμός Καινοτομίας Eurobank - ΣΕΒ : 2ο Βραβείο Καινοτομίας, Ιούλιος 2011
 • Wenzel Award for best presentation in the Ph.D. Qualifying Exams, Lehigh University, 1996
 • Ίδρυμα Κοινωνικών Υποτροφιών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1995

Μέλος επιστημονικών εταιριών / επιτροπών

 • Πρόεδρος μόνιμης επιτροπής ενέργειας ΤΕΕ/ΤΚΜ (2010-2012)
 • Μέλος μόνιμης επιτροπής ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (2008-2010)
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (Μάιος 2010)
 • Μέλος Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας από το 2005
 • Μέλος του οργανισμού American Institute of Chemical Engineers (AIChE) από το 1995

 

© 2007-11 psdi.cperi. ISAD